1919 - 2019 ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ

ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ!

Συμπληρώνονται εκατό χρόνια απ' όταν συγκεντρώθηκε το πρώτο αρχειακό υλικό που απετέλεσε υα θεμέλια του "Αρχείου Ελληνικών Γραμμάτων Γεώργιος Λεβιθόπουλος".

Δεν είναι δυνατόν να γίνει γνωστή η ακριβής ημερομηνία γιατί είναι ευνόητο ότι τα ιστορικά αρχεία δεν εχουν ακριβή χρόνο ιδρύσεως. Όμως υπολογίζεται σχεδόν μετά βεβαιότητος ότι το πρώτο υλικό που θα αποτελέσει στην συνέχεια σειρά εγγράφων - ιστορικά ντοκουμέντα, τοποθετείται πρόχειρα στα πρώτα συρτάρια το 1919 από τον Χρήστο Λεβιθόπουλο τους αδερφούς του Νικόλαο, Σταύρο και άλλους που ήσαν άνθρωποι του πολύ στενού περιβάλλοντος του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου, υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης Βενιζέλου και στην συνέχεια πρωθυπουργό.


Στόχοι και Οράματα