1941 - 2021 ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΣΑΠ
ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΟΝ "ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ"

Το Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων (ΗΣΑΠ) και το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, σε συνεργασία με το Αρχείο Ελληνικών Γραμμάτων "Γεώργιος Λεβιθόπουλος", συνεορτάζουν τα ογδόντα χρόνια από την πρώτη φλόγα της Εθνικής Αντίστασης κατά την περίοδο της γερμανοϊταλικής κατοχής, Απρίλιος 1941 - Οκτώβριος 1944 και παρουσιάζουν μια έκθεση με αυθεντικές εφημερίδες του παράνομου αντιστασιακού τύπου της κατοχής καθώς και άλλα ντοκουμέντα, από 6 Οκτωβρίου έως 25 Νοεμβρίου 2021, ημέρα μνήμης της ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοποτάμου.

Στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται εκπροσωπευτικά μικρού σχήματος εφημερίδες από όλο το φάσμα των αντιστασιακών οργανώσεων και ομάδων που αντιστάθηκαν στους κατακτητές. Επίσης παρουσιάζονται για πρώτη φορά ορισμένα ντοκουμέντα από τη Μέση Ανατολή και τα μαύρα χρόνια της κατοχής στην Αθήνα.

Για πρώτη φορά ακόμα εκτίθενται και προκηρύξεις της πολεμικής αεροπορίας των Άγγλων (ΡΑΦ) που ενημερώνουν τους Έλληνες για τις εξελίξεις του πολέμου.

Η έκθεση αυτή παρουσιάζεται στον επιβλητικό και ιστορικό χώρο του τερματικού σταθμού Πειραιά στο μουσείο του ΗΣΑΠ και είναι επισκέψιμη κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα.

Τόσο ο πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων κ. Ρουσιάς όσο κι ο πρόεδρος του Μουσείου ΗΣΑΠ κ. Φωτόπουλος, συνεχίζουν τη συνεργασία του εν λόγω μουσείου με το Αρχείο Ελληνικών Γραμμάτων στο πεδίο του πολιτισμού και της ιστορίας, ου ήδη έχουν αρχείσει πριν μερικά χρόνια.