ΣΠΑΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ ΚΙ ΑΠΟΡΗΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟ ΦΩΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΙΩΝΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ - ΦΑΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

ΜΕΓΑΛΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ