ΣΠΑΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940 ΦΩΤΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΕΣ