ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2023