ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ (ΛΩΖΑΝΗΣ, ΣΕΒΡΩΝ, ΒΕΡΣΑΛΛΙΩΝ)

Συγγραφέας: Δήμος Λεβιθόπουλος
ISBN: 978-618-5033-62-0
Σελίδες: 488
Διαστάσεις: 22x30
Ημερομηνία Έκδοσης: 2017

Μία σημαντική συλλογική εργασία επαναφέρει στο φως το περιεχόμενο των τριών Συνθηκών που υπεγράφησαν μετά τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τις Συνθήκες Βερσαλλιών, Σεβρών και Λωζάνης.

Με την ευγενική παραχώρηση των πρωτοτύπων αρχείων από την Εθνολογική και Ιστορική Εταιρεία της Ελλάδος-Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, καθώς επίσης και από το Αρχείο Ελληνικών Γραμμάτων “Γεώργιος Λεβιθόπουλος”, οι Εκδόσεις Μένανδρος προχώρησαν στην έκδοση του συνολικού περιεχομένου και των τριών Συνθηκών με τη μέθοδο της ομοιοτυπικής αναπαραγωγής και με καλλιτεχνική χειροποίητη βιβλιοδεσία.

Μέσα από τις αυθεντικές σελίδες των πρωτοτύπων Συνθηκών, οι οποίες καθόρισαν από τότε την παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων, και ταυτόχρονα σκιαγράφησαν τον παγκόσμιο χάρτη, μεταφέρονται αυτούσια όλοι οι όροι, αλλά και οι υποχρεώσεις των εμπλεκομένων μερών-χωρών, δίνοντας την ευκαιρία, ακόμη και στον πιο απαιτητικό μελετητή, να αποκτήσει την πλέον αντικειμενική και ολοκληρωμένη επίγνωση επί των συγκεκριμένων θεμάτων, μέρος των οποίων -τουλάχιστον για τη χώρα μας- παραμένουν επίκαιρα και φλέγοντα μέχρι σήμερα.


1ος ΤΟΜΟΣ: ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΩΝ ΒΕΡΣΑΛΛΙΩΝ - 28 Ιουνίου 1919

Το αρχαίο ρητό «οὐαί τοῖς ἡττημένοις» βρίσκει πλήρη εφαρμογή σε όσα υπεγράφησαν στη συνθήκη ειρήνης, αφενός, μεταξύ των νικητών συμμάχων και συνασπισμένων δυνάμεων και, αφετέρου, της Γερμανίας μετά τη λήξη του A´ Παγκοσμίου Πολέμου.


2ος ΤΟΜΟΣ: ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΩΝ ΣΕΒΡΩΝ - 10 Αυγούστου 1920

Η συνθήκη ειρήνης μεταξύ των Συμμάχων και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπεγράφη έναν χρόνο μετά από εκείνη των Βερσαλλιών, στη γαλλική πόλη Σεβρ (Sevres). Η Συνθήκη των Σεβρών έφερνε την Ελλάδα πολύ κοντά στην πραγμάτωση του οράματος της «Μεγάλης Ιδέας», καθώς γινόταν κράτος «των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών», με την ανάληψη της προσωρινής διοίκησης της ευρύτερης περιοχής της Σμύρνης και την προοπτική της μελλοντικής προσάρτησής της. Επιπλέον, η Τουρκία παραχωρούσε στην Ελλάδα την Ανατολική Θράκη, την Ίμβρο και την Τένεδο.


3ος ΤΟΜΟΣ: ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΗΣ - 24 Ιουλίου 1923

Η ελληνική ήττα στη Μικρά Ασία οδήγησε στην ανακωχή των Μουδανιών στις 11 Οκτωβρίου 1922. Έναν μήνα αργότερα, στις 21 Νοεμβρίου 1922, συνεκλήθη στη Λωζάνη συνδιάσκεψη ειρήνης μεταξύ της Αντάντ και της Τουρκίας. Η Συνθήκη της Λωζάνης παραμένει η μόνη από τις συνθήκες ειρήνης που ισχύει από τη λήξη του Α´ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι και σήμερα. Παρ’ όλα αυτά, στον έναν σχεδόν αιώνα ζωής της, οι Τούρκοι έχουν παραβιάσει πολλά άρθρα της, και ειδικά εκείνα που αφορούν στην Κύπρο, στους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου κ.ά.


Η συλλεκτική έκδοση προσφέρεται σε καλαίσθητη κασετίνα και συνοδεύεται από ειδικό τόμο, στον οποίο καταγράφονται και αναλύονται όλες οι διεθνείς συγκυρίες που επικρατούσαν την εποχή εκείνη, τα «διπλωματικά παιχνίδια», καθώς και τα «συμφέροντα» που αναδιαμόρφωσαν τον παγκόσμιο χάρτη.
Το έργο συμπληρώνεται από τρεις χάρτες, ομοιοτυπική αναπαραγωγή των πρωτοτύπων χαρτών, που περιλαμβάνονταν στα αυθεντικά αρχεία των Συνθηκών.