ΤΟ ΣΑΡΑΚΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ ΚΑΤΑΤΡΩΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙΣ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ